Platforma pro reformulace

Co jíme a jakým způsobem jíme,  je potěšení, ale i tak trochu věda. V dnešní době máme přístup k široké nabídce potravin, o které si ještě naši prarodiče mohli nechat jen zdát. Ale hektický moderní životní styl s sebou přináší nová rizika. Mnoho lidí se potýká s nadváhou související s nevyváženou stravu a nedostatkem pohybu, které ovlivňují jejich zdraví a celkovou kvalitu života.

Většina z nás si přitom chce užívat dobré jídlo a “jíst a žít s chutí”. K tomu je nutná pestrá nabídka potravin na trhu. Výrobci potravin v České republice si jsou vědomi své možnosti napomoci zlepšení zdraví spotřebitelů právě širokou nabídkou svých výrobků, jak těch “standardních”, tak těch, ve kterých došlo ke snížení některých živin, snížení energetické hodnoty či vylepšení nutričního složení. Aby se veřejnost mohla o těchto výrobcích dozvědět, byla založena Platformu pro reformulace (dále jen "PPR").  

Cílem PPR je je vytvoření odborného fóra pro diskusi nad jednotlivými reformulačními cíli a technologiemi v rámci které mohou členové PPR:

  • nastavit a komunikovat konkrétní závazky v oblasti reformulací a podpory zdravé výživy;
  • monitorovat a reportovat dosažené výsledky a sdílet zkušenosti s dalšími výrobci;
  • ve spolupráci s akademickou obcí a příslušnými ministerstvy vzdělávat veřejnost.

Tisková zpráva

Pravidla PPR

 

Pozvánka na první výroční konferenci PPR a program konference. Nad konáním konference převzal záštitu ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, a ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. Tisková zpráva PK ČR ze 7. září 2017 "Platforma pro reformulace slaví roční výročí" zde

Napsali o nás. V čísle 7-8/2017 časopisu Retail News se Alena Adámková na str. 32 a 33 věnuje problematice reformulací potravin.

Zástupci Potravinářské komory ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR dne 26. ledna 2018 podepsali Deklaraci ke zdravému životnímu stylu a tak formalizovali svoji dosavadní spolupráci při naplňování Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, zejména pak Akčního plánu č. 2 Správná výživa a stravovací návyky populace na období 2015 – 2020. Součástí Deklarace je Deset pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu, které jsou odpovědí právě na Zdraví 2020 a jeho akční plány. Tisková zpráva zde.

Potravinářská komora