V mnoha případech nejsou potraviny baleny po jednotlivých porcích, ale ve větším množství. Toto větší množství pak slouží buď většímu množství spotřebitelů, nebo pro více příležitostí. Pokud jsou výživové údaje na výrobku uvedeny pouze v jednotkách gramů nebo mililitrů, může být pro spotřebitele složitější orientovat se v množství zkonzumované energie či jednotlivých živin.

Potravinářský průmysl proto nabízí navíc výživové údaje na porci výrobku. Dále usiluje rozšíření portfolia výrobků tak, aby se na trhu objevovaly výrobky se sníženým obsahem energie nebo některých základních živin. Spotřebitel tak má možnost vybrat si z pestré palety ty výrobky, které odpovídají jeho individuální potřebě.

Jednotná pravidla pro uvádění výživových údajů v současné době stanoví nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Výživové údaje musí být povinné uváděny v hodnotách na 100 g/ml.

Musí být dodržen stanovený formát, který vyžaduje, aby se výživové údaje uváděly pod svým názvem, tedy nikoli pomocí piktogramů. Tento požadavek se vztahuje i na dobrovolně uváděné výživové údaje. Piktogramy a symboly mohou být používány pouze jako doplněk.

Výživové údaje mohou být dále vyjádřeny na porci nebo jednotku spotřeby. V takovém případě musí být porce nebo jednotka spotřeby uvedeny v těsné blízkosti výživových údajů. Podmínkou pro uvádění výživových údajů na porci nebo jednotku spotřeby je jednak to, že takový způsob vyjádření je pro spotřebitele srozumitelný, zároveň však musí být na obalu nebo etiketě vyjádřena jejich velikost (např. „1 sušenka = 15 g“ nebo „1 sklenice = 125 ml“ apod.) a informace s údajem o počtu porcí nebo jednotek spotřeby v balení (např. „Balení obsahuje 25 sušenek“ nebo „V láhvi jsou 3 porce“ apod.). Stanovení velikosti porce je čistě na odpovědnosti každého výrobce potravin. Jednotka spotřeby nadto nemusí nutně představovat jednu porci (např. čtvereček z tabulky čokolády může být jednotkou spotřeby, ale jedna porce je větší než jeden čtvereček čokolády).

Pro definování porce nebo jednotky spotřeby se mohou použít symboly nebo piktogramy. Nařízení pouze požaduje, aby byly tyto údaje srozumitelné a aby byly na obalu kvantifi kovány. Při používání symbolů nebo piktogramů nesmí docházet k tomu, že by jejich význam byl spotřebiteli nejasný nebo jej mohl uvést v omyl. Mírné odchylky počtu jednotek spotřeby nebo porcí v produktu lez vyjádřit např. pomocí symbolu „~“, který se uvádí před počtem porcí nebo jednotek spotřeby. Evropská komise však může, v zájmu porovnatelnosti údajů o porcích nebo jednotkách spotřeby, přijmout pravidla pro uvádění výživových hodnot jedné porce nebo jednotky spotřeby pro určité skupiny potravin. Přitom však musí vzít v úvahu aktuální situaci v chování spotřebitelů a výživová doporučení.

Online casinos test

Many players choose online casinos test because they have the opportunity to read reviews on https://mhcoffeetour.com/ online casino test

This has many advantages because online casino reviews give you the opportunity to make mistakes and play with wins. An online casino is a place where you can relax and gain strength.