Členové Potravinářské komory ČR se zavázali usilovat o postupné snižování obsahu kritických živin ve svých výrobcích. Založením Platformy pro reformulace (PPR) došlo k vytvoření odborného fóra pro diskusi nad cíli, kterých by mohlo být reálně dosahováno.

Jedním z cílů PPR je i vzájemné sdílení zkušeností s reformulacemi a inovacemi tak, aby se podíl výrobků s „vylepšeným“ obsahem na českém trhu dále navyšoval. Zejména pro malé a střední výrobce jsou reformulace velkou výzvou a praktické zkušenosti ostatních výrobců mohou významně usnadnit masovější proces reformulací.