Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují v roce 2023 již desátý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců, a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci. Inovace jsou rozděleny pro rok 2023 do následujících kategorií:

  1. Bezpečnost a kvalita potravin
  2. Reformulace roku
  3. Potraviny pro osoby se specifickými požadavky na výživu
  4. Evropské inovace

Přihlášení výrobků do soutěže bude probíhat od 31. 3. do 30. 6. 2023.

Podrobné informace o soutěži najdou zájemci na stránkách soutěžePravidla soutěže byla pro rok 2023 upravena a to v článku 2 „Podmínky účasti v soutěži“ v bodech 1 a 2.

  1. Soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem na území České republiky, který uvádí přihlašovaný potravinářský výrobek na trh v ČR (dále jen „přihlašovatel“). Přihlašovaný výrobek musí být vyráběn na území ČR.
  2. Soutěže se může rovněž zúčastnit subjekt se sídlem na území České republiky, který je součástí korporace vyrábějící přihlášený výrobek na území jiného státu v rámci EU. Výrobky musí být v době podání přihlášky a po celou dobu soutěže uváděny na trh v České republice. Přihlášené výrobky podle tohoto bodu soutěží v samostatné kategorii s názvem „Evropské inovace“.

Dále byl doplněn maximální počet přihlášených výrobků od jednoho výrobce na tři výrobky s výjimkou produktové řady. Na základě této změny byla také upravena přihláška pro rok 2023.

O soutěži

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují desátý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.

Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci.

Vítězné potravinářské výrobky budou prezentovány a komunikovány směrem k laické i odborné veřejnosti, a to na úrovni ČR i na úrovni mezinárodní. Výrobcům budou také zprostředkovány kontakty a možnost konzultace pro jejich další inovativní rozvoj.

Vítězné výrobky v kategorii Reformulace roku mohou používat logo Platformy pro reformulace (např. na obalech výrobků, webových stránkách a v další komunikaci výrobce), umožňující upozornit spotřebitele na výrobky s vylepšením složením i v případě, kdy toto snížení nedosahuje hodnot daných nařízením (ES) č. 1924/2006.

Více informací zde: http://soutez.foodnet.cz/index.php/aktuality/89-potravinarska-komora-vyhlasuje-10-rocnik-souteze-cena-pk-cr-o-nejlepsi-inovativni-potravinarsky-vyrobek