Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dokončil komplexní hodnocení bezpečnosti cukrů ve stravě a jejich možných souvislostí se zdravotními problémy. EFSA došel k závěru, že příjem přidaných a volných cukrů by měl být v rámci nutričně přiměřené stravy co nejnižší. Vědecké důkazy ale úřadu neumožnily stanovit tolerovatelnou horní hranici příjmu cukrů ve stravě, což bylo původním cílem celého hodnocení. Podle vyjádření EFSA naše strava zahrnuje různé kategorie a zdroje cukrů, které se mohou vyskytovat přirozeně nebo být přidané. "Přidané cukry" jsou rafinované cukry používané při přípravě potravin, mezi "volné cukry" patří "přidané cukry" a cukry přirozeně obsažené v medu a sirupech a také v ovocných a zeleninových šťávách a džusových koncentrátech. "Celkové cukry" jsou všechny cukry obsažené ve stravě, včetně cukrů přirozeně obsažených v ovoci, zelenině a mléce. Konzumace cukrů je podle EFSA příčinou vzniku zubního kazu, konzumace cukrem slazených nápojů, džusů a nektarů je spojena s různými chronickými metabolickými onemocněními včetně obezity, ztučnění jater a cukrovou II. typu. Doporučení EFSA se stane zdrojem pro revizi doporučení pro příjem cukru a výživových doporučení v severských zemích (žádost o hodnocení odeslaly v roce 2017 Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko).  

Více informací zde.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu