Změna složení potravin je nezbytná pro zachování vyvážené, výživné a udržitelné stravy. Toho lze dosáhnout buď změnou stávající receptury, nebo vývojem nového inovativního výrobku. Obvykle je cílem snížit obsah soli, cukrů a tuků a zvýšit obsah vlákniny, celozrnných výrobků, ovoce a zeleniny, aby spotřebitelé mohli lépe vyvážit svůj jídelníček.

Vyvážená strava přispívá nejen ke zlepšení fyzického zdraví, ale podporuje také naše duševní zdraví. Mnoho studií prokázalo pozitivní vztah mezi zdravou stravou a naší duševní pohodou. Čas od času si všichni chceme dopřát některé z našich oblíbených jídel, ale k dlouhodobému udržení zdravého životního stylu může pomoci změna složení potravin. Optimalizací nutričního obsahu se totiž společnosti vyrábějící potraviny a nápoje snaží pomoci spotřebitelům žít zdravěji a přitom si stále vychutnávat naše oblíbené potraviny a nápoje.

Reformulace je v politickém programu EU na prvním místě. V rámci strategie EU Farm to Fork, která byla spuštěna již v květnu 2020, se Evropská komise snaží o posun směrem k udržitelnější, zdravější a vyváženější stravě a životnímu stylu. V současné době probíhá revize nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům s cílem navrhnout harmonizované nutriční označování na přední straně obalu v celé EU. Kromě vývoje politiky na úrovni EU a na mezinárodní úrovni probíhají proaktivní iniciativy také na úrovni průmyslu.

FoodDrinkEurope uznává důležitou roli a odpovědnost výrobců potravin a nápojů při podpoře vyváženější stravy a zdravého životního stylu. V této souvislosti také vyjadřuje svou podporu a závazek vyvíjet a realizovat iniciativy zaměřené na řešení současných výzev v oblasti veřejného zdraví v oblasti výživy.

Pokud jde o iniciativy v tomto odvětví, v červenci 2021 byl spuštěn Kodex chování EU v oblasti odpovědného podnikání a uvádění potravin na trh, jehož cílem je pomoci všem zúčastněným stranám mezi "farmou" a "vidličkou" hmatatelně zlepšit jejich výkonnost v oblasti udržitelnosti. FoodDrinkEurope vedla vývoj kodexu a je jedním ze spolusignatářů. Kodex zahrnuje různá opatření a závazky, včetně zlepšení vzorců spotřeby potravin. Konkrétně je jedním z opatření: "zlepšit, pokud je to možné, nutriční složení a ekologickou stopu potravinářských výrobků/pokrmů, např. prostřednictvím změny složení výrobků a vývoje nových výrobků/inovací." Další opatření se zaměřuje na zvýšení spotřeby určitých kategorií potravin, jako jsou celozrnné potraviny, vláknina, ořechy a luštěniny.

Jedná se o jasný příklad proaktivního závazku průmyslu, jehož cílem je aktivně přispět k přechodu na udržitelnější a zdravější potravinové systémy v EU.

FoodDrinkEurope je transformačním činitelem a partnerem institucí EU a všech zúčastněných stran v tomto přechodu ke zdravějším a udržitelnějším potravinovým systémům v Evropě. 

Zdroj: FooDrinkEurope