Dne 30. dubna 2019 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou předsedkyně výboru pro zdravotnictví Prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc. a předsedy zemědělského výboru Ing. Jaroslava Faltýnka konal v pořadí již druhý seminář "Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů – II" (pozvánka).

  

V úvodní části vystoupila prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví, společně s Ing. Jaroslavem Faltýnkem, předsedou Zemědělského výboru. Zastupující náměstek ministra pověřený řízením sekce zemědělské a potravinářské Ing. Jindřich Fialka ocenil snahu potravinářů v oblasti zlepšování nutričního složení potravin.