Potravinářské a nápojářské společnosti již mnoho let aktivně investují do změn složení potravin a inovací. Ačkoli to může znít jako klišé, my jako spotřebitelé jsme skutečnou hnací silou poptávky.

Potravinářské a nápojářské společnosti vyvíjí řadu aktivit pro reformulace a inovace výrobků. Nejenže tyto dobrovolné iniciativy přijímají společnosti, ale stále více členských států EU podepisuje dohody s národními federacemi potravinářského a nápojového průmyslu o zlepšení nutričního složení potravin a nápojů. Některé příklady naleznete níže:

https://www.fooddrinkeurope.eu/industry-actions/?search=reformulation+

https://www.eatandlivewell.eu/product-formulation-and-innovation/

 

Autor: Bo Dohmen, FoodDrinkEurope

Link: https://www.linkedin.com/pulse/why-i-care-food-reformulation-you-should-too-bo-dohmen/