Na letošní v pořadí již druhé výroční konferenci Platformy pro reformulace, která se konala dne 18. září 2018 pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, a ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., vystoupila celá řada uznávaných odborníků, ať už z lékařské praxe, akademické sféry nebo zástupců výrobců. Konference se účastnilo rekordních 120 účastníků a to potvrzuje nejen zájem veřejnosti o téma reformulací, ale také snahu sdílet zkušenosti a být připraven o problémech diskutovat, což velmi často v naší společnosti chybí. Platforma se v blízké budoucnosti mimo jiné více zaměří na informovanost o technologických možnostech výroby a úskalích, která s sebou snaha snižovat obsah negativně vnímaných živin přináší.

V úvodu vystoupila RNDr. Magdalena Hrabcová, Ph.D., předsedkyně Platformy pro reformulace, MUDr. Viera Šedivá, náměstkyně přo řízení Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny (Ministerstvo zemědělství ČR) a Mgr. Eva Gottvaldová, náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavní hygienička ČR (Ministerstvo zdravotnictví ČR).

 

     

 

Účastníci konference se po celou dobu mohli seznámit s výrobky, které byly oceněné v rámci soutěže PK ČR o nejvíce inovativní potravinářský výrobek a mohou být označeny logem Reformulace roku - upoutávka běžela jak ve foyer, tak přímo v hlavním sále. Občerstvení ke kávě se pak skládalo z muffinů, které dodala společnost SEMIX PLUSO, spol. s r.o. a které mají snížený obsahem cukru tak, aby vyhovovaly pamlskové vyhlášce (za "sladké s rozumem" dostala společnost SEMIX PLUSO, spol. s r.o. logo Reformulace roku). Slané občerstvení bylo na sladovém žitno-pšeničném řemeslném chlebu, který upekla společnost IREKS ENZYMA s.r.o., která za něj rovněž obdržela logo Reformulace roku. Z konference si účastníci mohli také odnést publikace z řady Fakta (cukry, sůl, tuky a pestrou stravu) a publikaci věnovanou označování potravin nebo letáky věnované úskalím reformulací a reformulacím v pekárenství.