Praha 19. 9. 2018 - Platforma pro reformulace, která vznikla při České technologické platformě pro potraviny, oslavila dva roky svého působení. Na pulty českých prodejen se za tu dobu dostala řada zajímavých výrobků s vylepšeným složením, jejichž množství se daří dále rozšiřovat. A nejen to. Čeští potravináři se rozhodli přispět ke zlepšování zdravého životního stylu českých spotřebitelů celou řadou dalších aktivit v rámci závazku „Deset pilířů výživové politiky“. Postup jejich naplňování včera mimo jiné vyhodnotili na výroční konferenci Platformy.

Výrobci potravin, členové Potravinářské komory České republiky (dále jen „PK ČR“), České technologické platformy pro potraviny a Platformy pro reformulace (dále jen „Platformy“), jsou připraveni se aktivně podílet nejen na zlepšování nabídky a nutričního složení potravin, ale také přispívat ke zlepšování informovanosti spotřebitele a podporovat fyzickou aktivitu. Proto se rozhodli podpořit Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020, zejména pak Akční plán č. 2 „Správná výživa a stravovací návyky populace na období 2015-2020“, a to tím, že budou naplňovat Deset pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu.

V tomto dokumentu, který byl v lednu letošního roku podepsán s Ministerstvem zdravotnictví, se členové PK ČR zavazují vyvíjet aktivity v jednotlivých bodech Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu, tyto aktivity průběžně doplňovat, aktualizovat a vyhodnocovat a výsledky sdílet s odbornou i laickou veřejností.

A jak se tedy daří závazky naplňovat? V uplynulém roce potravináři úspěšně pokračovali v již nastoupeném trendu reformulací, došlo k rozšíření o nové produktové segmenty a také využití nových technologií. V oblasti zlepšování složení tuků se výrobci kromě odstraňování transmastných kyselin (cukrovinky, částečně ztužené tuky) soustředili zejména na snižování obsahu nasycených mastných kyselin. Nadále pokračuje snižování obsahu soli a kromě masných výrobků a dehydratovaných potravin mohou spotřebitelé na pultech obchodů najít také pečivo a chleba se sníženým obsahem soli. Ostře sledovaný přidaný cukr se snižuje v cukrovinkách, zmrzlinách, ale i mléčných výrobcích.

Při úpravě složení však nemusí jít vždy jen o snižování. Pozitivní je také obohacování výrobků o obsah vlákniny a bílkovin (chleba a pečivo), či přídavek tzv. superpotravin (např. chia, lněná semínka nebo tradiční mák) a navýšení ovocné složky.

Správná strava musí být především vyvážená a sestavená podle individuální potřeby každého spotřebitele. Výrobci potravin proto nabízejí celou škálu výrobků a balení, snižují obsah energie na porci a navyšují nabídku jednoporcových nebo znovuuzaviratelných balení. Velký význam mají také informace o produktu, kterým by měl každý spotřebitel věnovat pozornost. Řada výrobců jde totiž nad rámec legislativních požadavků a přímo na obale, nebo prostřednictvím webových stránek, infolinek a dalších kanálů informuje o výživových benefitech potravin, výživových údajích na porci, doporučené úpravě porce podle věku a dalších údajích z oblasti složení produktu nebo použité technologie.

Aktivity výrobců nekončí u výroby potravin, ale zahrnují i oblast vzdělávání a podporu fyzické aktivity. Ať už jde o programy určené veřejnosti (např. edukační program pro žáky 5. tříd „Hravě žij zdravě“, projekt „Mléko vás zdraví“, brožury Platformy, nejrůznější road-show a programy na podporu pohybových aktivit), zaměstnancům (well-being zaměstnanecké programy a akce) nebo vzájemné sdílení zkušeností mezi sebou.

Příspěvek ke zlepšení výživových trendů a zdraví obyvatelstva ČR chápe potravinářský průmysl jako dlouhodobý. Proto je Deklarace ke zdravému životnímu stylu a Deset pilířů výživové politiky živým dokumentem: vyhodnocení aktivit proběhlých do roku 2018 (konkrétní výsledky v přiložené tabulce) bude následovat pravidelná aktualizace, budou nastaveny nové cíle na další rok či delší časové období a dosažené výsledky budou ohlášeny na další výroční konferenci Platformy pro reformulace.

Na letošní výroční konferenci Platformy vystoupila celá řada uznávaných odborníků, ať už z lékařské praxe, akademické sféry nebo zástupců výrobců. Konference se účastnilo rekordních 120 účastníků a to potvrzuje nejen zájem veřejnosti o téma reformulací, ale také snahu sdílet zkušenosti a být připraven o problémech diskutovat, což velmi často v naší společnosti chybí. Platforma se v blízké budoucnosti mimo jiné více zaměří na informovanost o technologických možnostech výroby a úskalích, která s sebou snaha snižovat obsah negativně vnímaných živin přináší.

Tisková zpráva zde.

Příloha k Deklaraci ke zdravému životnímu stylu zde.

Jak ovlivňují reformulace kvalitu potravin - informace zde.

Reformulace v pekárenství zde.

Aktuálně