REFORMULACE POTRAVIN/FOOD REFORMULATION

Hodnocení možností reformulací hlavních potravinářských komodit/Assessment of possibilities for reformulation of main food products

 

Publikace byla zkompletována a přeložena do anglického jazyka v rámci Priority D pracovní skupiny pro bezpečnost potravin České technologické platformy pro potraviny ve spolupráci  s Potravinářskou komorou ČR, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR (dotační titul 10.E.a/2020).

 

PUBLIKACE

Aktuálně