10. Potravinářský průmysl spolupracuje s relevantními institucemi, akademickou obcí, odborníky a dalším zúčastněnými stranami

Subjekt Závazek Vyhodnocení Stav
Obecně Konkrétní příklad z praxe/výrobek/projekt
Danone Zpřehlednění informací pro spotřebitele na obalech a podpora zdravějšího stravování Danone hodlá své výrobky srozumitelně označovat výživovými údaji nejen na 100 g, ale i na porci, a to v souladu se svými nutričními závazky. V roce 2020 mělo již 83 % z prodaných objemů Danone v příslušných kategoriích na obale doporučení porce.
Potravinářská komora ČR Spolupráce a výměna zkušeností a poznatků s FoodDrinkEurope Pravidelná účast na pracovních skupinách FoodDrinkEurope (pracovní skupina NUTRITION/DIET a INCO). x
Unilever V rámci kampaně “O kousek lepší” spojené s lokálním brandem Míša/společností Albert bylo vysázeno 400 stromů v České republice. Cílem bylo vracet do přírody stromy, z nichž získáváme dřívka pro mražené krémy. Využívání recyklovaných plastů ve zmrzlinovém portfoliu. Magnum kelímky z recyklovaného cirkulárního plastu. Výrobky byly oceněny odbornou komisí v rámci soutěže Obal roku 2021.
Výzkumný ústav potravinářský Praha Spolupráce s jinými výzkumnými ústavy a vysokými školami, s odbornými organizacemi a spolky (Společnost pro výživu, ČTPP,Národní zemědělské muzeum, SZPI, SVÚ Jihlava...). Přímé kontakty a poradenská činnost pro pacientské organizace celiaků. Řešení výzkumných projektů společně s potravinářskými firmami. Tyto aktivity probíhají neustále. Firmy spolupracující na projektech se aktivně účastní řešení.
Závazek se již podařilo naplnit
Naplňování závazku úspěšně probíhá
Závazek se nedaří naplňovat