Podpisem Deklarace ke zdravému životnímu stylu v roce 2018 zástupci Potravinářské komory ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR formalizovali svoji dosavadní spolupráci při naplňování Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, zejména pak Akčního plánu č. 2 Správná výživa a stravovací návyky populace na období 2015–2020. Součástí Deklarace je Deset pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu, které jsou odpovědí právě na Zdraví 2020 a jeho akční plány.

 

Deklarace ke zdravému životnímu stylu je závazkem potravinářského průmyslu vyvíjet aktivity v jednotlivých bodech Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu. Tyto aktivity jsou průběžně doplňovány, aktualizovány a vyhodnocovány a výsledky sdíleny s resortem Ministerstva zdravotnictví ČR, médii a odbornou i laickou veřejností. Od roku 2017 jsou každoročně formou výroční konference Platformy pro reformulace představeny úspěchy potravinářských výrobců dosažené v oblastech inovací stejně jako snižování negativně vnímaných živin v potravinách či obohacování o zdraví prospěšné látky.

Níže naleznete aktualizované a vyhodnocené závazky pro rok 2020.

 

 

Specifické závazky k Deseti pilířům výživové politiky potravinářského průmyslu a jejich plnění