Podle současných pravidel EU je uvádění zjednodušených výživových informací na přední straně obalu potraviny možné na dobrovolném základě. Za určitých podmínek je z právního hlediska možné používat několik formátů, které jsou v současnosti na trhu EU zastoupeny. Evropská komise zvažuje zavést u balených potravin vyskytujících se na trhu EU harmonizované povinné výživové označování na přední straně obalu. Na výrobcích mohou být uvedena výživová tvrzení (např. „nízký obsah tuku“, „vysoký obsah vlákniny“) a z
dravotní tvrzení (např. „vitamin D je potřebný pro normální růst a vývoj kostí u dětí“). Evropská komise zvažuje omezit právo uvádět tato tvrzení pouze na výrobky, které by splňovaly vymezená výživová kritéria, jako je například obsah cukru, soli atd.

 

Více zde: http://www.reformulace.cz/index.php/informace-pro-spotrebitele/aktualne/153-revize-pravniho-predpisu-eu-o-poskytovani-informaci-o-potravinach-spotrebitelum