Dne 13. prosince 2021 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k revizi Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Revize se týká klíčových opatření ze strategie „Z farmy na vidličku“ a „Evropského plánu boje proti rakovině“:

  • Nutriční označování na přední straně obalu a kritéria pro stanovení výživových profilů za účelem omezení tvrzení: návrh zavést v EU harmonizované a povinné výživové označování na přední straně obalu a stanovit kritéria pro tzv. „výživové profily“, což jsou prahové hodnoty živin, při jejichž překročení nebo nedosažení jsou výživová a zdravotní tvrzení na potravinách omezena.
  • Označování původu: rozšíření povinných údajů o původu na některé výrobky.
  • Vyznačování data: revize pravidel EU týkajících se vyznačování data (data použitelnosti a data minimální trvanlivosti)
  • Označování alkoholických nápojů: zavedení povinného uvádění seznamu složek a výživových údajů u všech alkoholických nápojů. 

Prostřednictvím této veřejné konzultace se občané a zúčastněné strany mohou podělit o své názory a zkušenosti ohledně hlavních překážek, s nimiž se potýkají v těchto oblastech označování potravin, a rovněž způsobů, jak tyto překážky překonat.

Zdroj: Evropská komise