V září 2016 vyhlášený desátý ročník internetového vzdělávacího kurzu Hravě žij zdravě zavřel za sebou brány a je čas se ohlédnout, co přinesl. Vytvoření nové lekce či prodloužení termínu soutěže oslovilo přes 4 600 žáků pátých tříd základních škol z celé ČR. Více než 1 200 páťáků pak kurz dokončilo.

Cílem desátého ročníku kurzu bylo preventivní působení v oblasti nadváhy a obezity. Navíc v nové lekci se účastníci dozvěděli, jak nakládat se solí a cukrem v jídelníčku, jak nakupovat potraviny a tyto pak správně skladovat a neplýtvat s nimi.

„K neúspěšnějším řešitelům úkolů v kurzu se v těchto dnech rozjíždějí členové týmu s cenami od Potravinářské komory ČR a diplomy. Odměny od společnosti Plastkon product s.r.o. čekají i jejich učitele,“ prozrazuje Eva Říhová, projektová manažerka. Nejlepšími třemi třídními kolektivy desátého ročníku soutěžního kurzu Hravě žij zdravě jsou páťáci ZŠ Komňa ze Zlínského kraje, ZŠ Dobřív z Plzeňského kraje a ZŠ Hrubá Skála-Doubravice z Libereckého kraje. V soutěži vítězí vždy jedna pátá třída s největším počtem bodů na žáka a splněnou podmínkou 70% účastí žáků v kurzu z každého kraje.

Prvním krokem, jak zapojit páťáky do soutěžního kurzu, je registrace učitelů a tříd. Do uplynulého ročníku přihlásilo 215 učitelů 252 tříd. Soutěžilo 1915 chlapců a 1780 dívek. Nejvíce tříd se registrovalo z Ústeckého kraje, rovných 40.

Společně s odborným garantem internetového kurzu společností STOB byly vytvořeny pracovní listy s nutričně vyváženými a nenáročnými recepty pokrmů, které jsou srovnávány s méně vhodnými potravinami. Srovnáním výživových hodnot těchto jídel ukazujeme, že je opravdu snadné žít zdravě.

Desátý ročník projektu Hravě žij zdravě 2016 byl podpořen z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR: Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví. „Všem partnerům, garantům a příznivcům děkujeme za přízeň a těšíme se na již 11. ročník internetového vzdělávacího kurzu Hravě žij zdravě, který bude zahájen v září 2017,“ dodává Říhová.

Tiskovou zprávu k desátému ročníku kurzu naleznete zde.

Obrázek dětí zapojených do kurzu ze ZŠ Komňa naleznete zde.