Srdečně zveme všechny, kteří se zajímají o reformulace potravin, na čtvrtou výroční konferenci Platformy pro reformulace, která se uskuteční

dne 16. září 2020 od 10:00 hodin v Ballingově sále, Národní technická knihovna, Praha 6.

 

Nad konáním konference převzal záštitu ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. a  ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a. a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Zajímá Vás jaké plány má Evropská komise v oblasti výživy? Budou reformulace aktuální i pro nadcházející období? Dozvíte se, jak se vyvíjela soutěž „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší potravinářský inovativní výrobek“, jejíž součástí je také kategorie reformulací. Představeny budou oceněné výrobky s upravenou recepturou. V neposlední řadě se zaměříme na obchodní řetězce a zavádění potravin s novou recepturou do jejich sortimentu.

 

Vzhledem k mimořádnému opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 9. 2020 si Vás dovolujeme požádat o roušku s sebou.

U vstupu bude také připraveno „Čestné prohlášení v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR“, případně k vytisknutí.

 

Pozvánku, program a pokyny k registraci pod uvedenými odkazy. 

 

Děkujeme a budeme se těšit na Vaši účast

 Potravinářská komora ČR