Realizaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (dále jen „Národní strategie Zdraví 2020“) podpořila vláda již v roce 2014 v usnesení č. 23 ze dne 8. ledna a rovněž Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v usnesení č. 175 ze dne 20. března 2014. Účelem Národní strategie Zdraví 2020 je především nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Neméně významná je i její role jako klíčového dokumentu pro splnění předběžné podmínky Evropské komise pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů pro oblast zdravotnictví.

Hlavním výstupem dosavadní realizace je vytvoření tzv. akčních plánů (dále jen „AP“), které blíže specifikují konkrétní cíle, odpovědnost, ukazatele, termíny plnění pro klíčová prioritní témata Národní strategie Zdraví 2020 a rámcové rozpočty. AP jsou materiálem, který by měl zajistit kontinuitu směřování péče o zdraví. V této chvíli existuje celkem třináct akčních plánů, z nichž některé obsahují dílčí akční plány, dle rozsahu jednotlivých témat:
 

harmonogram 
logický rámec

harmonogram
logický rámec

harmonogram
logický rámec

harmonogram
logický rámec

harmonogram

logický rámec

logický rámec

logický rámec a harmonogram

logický rámec

​přílohy č. 1 - 9

logický rámec

logický rámec 
tabulky spádovosti

logický rámec 
harmonogram 
přílohy č. 1 - 7

​​harmonogram
logický rámec

​​​logický rámec
harmonogram

logický rámec
harmonogram 
přílohy č. 1 - 5

 

logický rámec
příloha č. 2, příloha č. 3

 

Akční plány byly dne 20. srpna 2015 předloženy vládě, která je vzala na vědomí usnesením č. 671. Podporu akčním plánům vyslovil i Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na svém 23. jednání dne 2. září 2015 a v souvisejícím unesení č. 99.