Aktualizováno: 10. 11. 2021

Nutriční označování potravin na přední straně obalů je velmi aktuální téma. Česká republika, ústy Ministerstva zemědělství ČR považuje současný stav označování nutričních údajů podle harmonizované unijní legislativy za dostačující. Z okolních evropských států k nám nicméně proudí několik systémů (např. Nutri-Score), které mají za úkol pomoci spotřebiteli jednoduše rozlišit, které výrobky jsou kvalitní a které jsou méně kvalitní. Potravinářská komora podpoří zavedení konkrétního systému označování jen v případě, že zůstane dobrovolné, tzn. na zvážení každého členského státu, současně systém nesmí být diskriminační a rozdělovat potraviny na zdravé a nezdravé.

Systém Nutri-Score je v současné době asi nejznámějším představitelem výše zmiňovaného označování. Systém převádí nutriční hodnotu potravinového produktu do jednoduchého kódu v podobě semaforu skládajícího se z pěti písmen A-B-C-D-E a současně pěti barev od zelené po červenou. Právě jednoduchost systému je jeho největší slabinou. V přiloženém dokumentu se odborná skupina pod vedením doc. Ing. Jiřího Bráta, CSc. Pokusila shrnout silné a slabé stránky celého systému a navrhla možná zlepšení.

Dokument vznikl v rámci odborné skupiny při České technologické platformě pro potraviny.

Komise pracovala ve složení: doc. Ing. Jiří Brát, CSc.; prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.; doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.; MUDr. Petr Tláskal, CSc.; Ing. Hana Střítecká, Ph.D. a Ing. Ilona Mrhálková.

Dokument k dispozici zde. K dispozici také anglická verze.

http://slot-gacor.nysenate.gov/ https://link-slot-gacor.topacademy.wagor.tc.edu.tw/ http://slot-gacor.next.pwc.com/ https://diperta.padang.go.id/alsin/resources/slot-gacor/ http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/ https://simonak.demakkab.go.id/project/views/slot-online-gacor88 https://slot-gacor.project-c.eidos.com/ https://link-slot-gacor88.nebuta.its-mo.com/ https://restorecal.org/ https://www.isbi.ac.id/-/slot-gacor/ https://slot-gacor88.temply.bizocean.jp/ https://occmakeup.com/
langkah curang Joker678app