Aktualizováno: 10. 11. 2021

Nutriční označování potravin na přední straně obalů je velmi aktuální téma. Česká republika, ústy Ministerstva zemědělství ČR považuje současný stav označování nutričních údajů podle harmonizované unijní legislativy za dostačující. Z okolních evropských států k nám nicméně proudí několik systémů (např. Nutri-Score), které mají za úkol pomoci spotřebiteli jednoduše rozlišit, které výrobky jsou kvalitní a které jsou méně kvalitní. Potravinářská komora podpoří zavedení konkrétního systému označování jen v případě, že zůstane dobrovolné, tzn. na zvážení každého členského státu, současně systém nesmí být diskriminační a rozdělovat potraviny na zdravé a nezdravé.

Systém Nutri-Score je v současné době asi nejznámějším představitelem výše zmiňovaného označování. Systém převádí nutriční hodnotu potravinového produktu do jednoduchého kódu v podobě semaforu skládajícího se z pěti písmen A-B-C-D-E a současně pěti barev od zelené po červenou. Právě jednoduchost systému je jeho největší slabinou. V přiloženém dokumentu se odborná skupina pod vedením doc. Ing. Jiřího Bráta, CSc. Pokusila shrnout silné a slabé stránky celého systému a navrhla možná zlepšení.

Dokument vznikl v rámci odborné skupiny při České technologické platformě pro potraviny.

Komise pracovala ve složení: doc. Ing. Jiří Brát, CSc.; prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.; doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.; MUDr. Petr Tláskal, CSc.; Ing. Hana Střítecká, Ph.D. a Ing. Ilona Mrhálková.

Dokument k dispozici zde. K dispozici také anglická verze.