Srdečně zveme všechny, kteří se zajímají o reformulace potravin, na druhou výroční konferenci Platformy pro reformulace, která se uskuteční

dne 18. září 2018 od 10:00 hodin v konferenčním sále OKsystem a.s. v Praze na Pankráci.

 

Nad konáním konference převzal záštitu ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a Ing. Miroslav Toman, CSc.

 

Pozvánka zde.

Program a pokyny k registraci zde.

 

PROGRAM   Výroční konference Platformy pro reformulace   dne 18. září 2018

9:30

10:00

Registrace účastníků

10:00

Úvodní slovo

RNDr. Magdalena Hrabcová, Ph.D. / předsedkyně Platformy pro reformulace

Mgr. Eva Gottvaldová / náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavní hygienička ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR

MUDr. Viera Šedivá / náměstkyně pro řízení Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny, Ministerstvo zemědělství ČR

10:15

11:15

I. blok: ZDRAVÝ SPOTŘEBITEL

předseda: Bc. Květa Krajíčková / předsedkyně sekce nutričních terapeutů, Česká asociace sester, Praha

10:15

10:35

Výživové trendy a jejich vývoj

Bc. Květa Krajíčková / předsedkyně sekce nutričních terapeutů, Česká asociace sester, Praha

10:35

10:55

Bezlepková dieta a zdravý spotřebitel ?

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. / vedoucí metabolické JIP II. interní kliniky a Centra výživy FTN, Praha

10:55

11:15

diskuse

11:15

12:15

II. BLOK: DÍTĚ JE TAKÉ SPOTŘEBITEL

předseda: Mgr. Michal Kalman, Ph.D. / Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, UPOL

11:15

11:35

Současný pohled na výživu kojenců a malých dětí

Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. / Pediatrická klinika Univerzity Karlovy, 2.LF a FN Motol

11:35

11:55

Pitný režim v dětském věku

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D. / Klinika dětského s dorostového lékařství 1.LF UK a VFN, AquaLife Institut

11:55

12:15

Děti, pohyb a stravování v letech 1994 – 2018: HBSC studie

Mgr. Michal Kalman, Ph.D. / Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci

12:15

12:30

diskuse

12:30

13:00

OBĚD

13:00

14:15

III. BLOK: VÝROBCI PRO SPOTŘEBITELE

předseda: RNDr. Magdalena Hrabcová, Ph.D. / předsedkyně Platformy pro reformulace

13:00

13:20

Alternativní suroviny a technologie v pekařském průmyslu

Ing. Eva Řehák Nováková / spolupracováník Svazu pekařů a cukrářů v ČR

13:20

13:45

Zkušenosti s reformulacemi v pekařském průmyslu

Ing. Václav Bozděch / PENAM, a.s.

13:45

14:05

Sodík v minerálních vodách

Ing. Martin Walter / spolupracovník Svazu minerálních vod

14:05

14:15

diskuse

14:15

15:15

IV. BLOK: VĚDA PRO SPOTŘEBITELE

předseda: Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. / vedoucí, Ústav konzervace potravin, VŠCHT v Praze

14:15

14:35

Technologické možnosti při reformulacích potravin

Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. / vedoucí, Ústav konzervace potravin, VŠCHT v Praze

14:35

14:55

Obsah soli v masných výrobcích a spotřebitelské vnímání slané chuti

MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA / přednosta, Ústav gastronomie FVHE, VFU Brno

14:55

15:15

 Výsledky v oblasti epigenetických mikronutrientů

Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc. / vedoucí výzkumné skupiny, BIOCEV Vestec

     15:15           Diskuse a závěr konference