Při příležitosti ročního fungování Platformy pro reformulace při ČTPP její členové zhodnotili na výroční konferenci, co se za rok fungování Platformy podařilo „vylepšit“ ve složení potravin na českém trhu, jaký význam mají tyto změny pro zdraví a jakým směrem se mohou dále ubírat. Konference proběhla pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA.

Úvodní slovo si vzala a celou akci moderovala RNDr. Magdalena Hrabcová, Ph.D., předsedkyně PPR. V úvodu vystoupila MUDr. Viera Šedivá, náměstkyně přo řízení Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny (Ministerstvo zemědělství ČR) a Mgr. Eva Gottvaldová, náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavní hygienička ČR (Ministerstvo zdravotnictví ČR).

   

Součástí výroční konference byla i výstavka reformulovaných potravin, které získaly ocenění v rámci soutěže PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek. Dále se prezentoval Svaz minerálních vod s ochucenou přírodní minerální vodou, u níž byl snížen obsah cukru na limit, který vyhovuje tzv. pamlskové vyhlášce. Děti jej poznají podle smajlíka na etiketě. Z konference si účastníci mohli také odnést publikace PPR a časopis MASO.

   

Na výroční konferenci výrobci představili úspěchy ve snižování obsahu cukru, soli a TFA ve výrobcích určených pro českého spotřebitele. Nejdříve vystoupila předsedkyně Svazu minerálních vod Ing. Jana Ježková s informacemi o tom, jak členové Svazu proaktivně přizpůsobují vlastnosti svého potrfolia požadavkům spotřebitelů a očekáváním spojeným se zdravým životním stylem. Díky reformulacím v rámci portfolia ochucených minerálních vod se výrobcům v letech 2012 až 2016 podařilo snížit obsah cukru o neuvěřitelných 1124,6 tun, což představuje pokles o 10,76 % oproti roku 2012. Příspěvek Ing. Jana Katiny z Českého svazu  zpracovatelů masa přiblížil možnosti snižování obsahu soli v masných výrobcích, demonstroval postupné snižování obsahu soli v těchto výrobcích za posledních sedm let a nastínil možnosti budoucího vývoje v oblasti zlepšování složení. Následně vystoupila společnost NESTLÉ Česko s.r.o. s globálním závazkem snižování cukru, soli, nasycených mastných kyselin a TFA a detailní popisem odstranění „přidaných“ TFA z čokoládových a nečokoládových cukrovinek vyráběných v České republice. Prezentace výrobců uzavřela společnost MONDELEZ Europe Services GmbH s informacemi o globálním závazku celosvětově snížit obsah TFA do konce roku 2018 a pak účastníky seznámila s procesem reformulace výrobků Opavia s důrazem na reformulaci Tatranek, která proběhla už v roce 2008.

PREZENTACE A PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

I. blok: potraviny pro zdraví

předseda: Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. / přednostka, pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha

Sůl a její vliv na lidský organismus

Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. / přednostka, pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha

Tuky a jejich vliv na lidský organismus

Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. / vedoucí, Centrum zdraví, výživy a potravin, SZÚ, Brno

Cukr a jeho vliv na lidský organismus

MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D. / vedoucí lékař, II. Interní klinika, FN Královské Vinohrady, Praha

     

 

II. BLOK: výrobci spotřebitelům

 

předseda: RNDr. Magdalena Hrabcová, Ph.D. / předsedkyně Platformy pro reformulace

Snižování cukru v ochucených minerálních vodách

Ing. Jana Ježková / předsedkyně, Svaz minerálních vod

Možnosti snižování obsahu soli v masných výrobcích

Ing. Jan Katina / výkonný ředitel, Český svaz zpracovatelů masa

Úspěchy výrobců v boji s transmastnými kyselinami

Nestlé

Mondelez

 

Ing. Jana Blecherová / Public Affairs & NHW Manager, Nestlé Česko s.r.o.

Ing. Bronislav Bačo / Commercial Quality Leader in CZ&SK, Mondelez Europe Services GmbH


 

   

 

III. BLOK: věda pro potraviny

 

předseda: MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA / přednosta, Ústav gastronomie FVHE, VFU Brno

Vliv reformulací na kvalitu potravin

Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. / vedoucí, Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha

Nové inovační trendy v potravinách. Reformulační strategie pro výrobky s přidanou hodnotou

Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc. / vedoucí výzkumné skupiny, BIOCEV Vestec

Reformulace a údržnost potravin. Jak změna receptury ovlivní bakterie v potravinách?

MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA / přednosta, Ústav gastronomie FVHE, VFU Brno

    

 

PO SKONČENÍ VÝROČNÍ KONFERENCE PPR SE USKUTEČNILA TISKOVÁ KONFERENCE PK ČR, ČTPP A PPR:

Zprávy o pokrocích dosažených v oblasti změn složení potravin přivítala na tiskové konferenci hlavní hygienička, Mgr. Eva Gottvaldová, která zdůraznila otázku zvýšení dostupnosti „reformulovaných“ produktů spotřebitelům v kontextu veřejného zdraví a opatření zaměřených na zlepšení stravovacích návyků a prevenci nemocí spojených s nadměrnou tělesnou hmotností, kdy jedním z cílů je spotřebitelům usnadnit výběr pro jejich zdraví vhodných potravin.

   

Potravinářská komora ČR v reakci na sílící evropské i lokální snahy o zlepšení struktury potravin založila koncem roku 2016 Platformu pro reformulace („PPR“), která navazuje na již léta fungující aktivity potravinářského průmyslu v oblasti zdravého životního stylu. Od svého vzniku se PPR snaží vytvořit odborné fórum, v rámci kterého by členové mohli nejen diskutovat nad jednotlivými reformulačními cíli a technologiemi, ale hlavně nastavili závazky snížení obsahu cukru, soli, transmastných kyselin (dále jen „TFA“) a nasycených mastných kyselin ve výrobcích, které uvádějí na český trh. Neméně významným úkolem PPR je ve spolupráci s akademickou obcí a příslušnými odbornými institucemi vzdělávat veřejnost a také sdílet zkušenosti s reformacemi mezi členy PPR a celého potravinářského průmyslu.

Rok činnosti PPR přinesl řadu významných úspěchů jak v oblasti konkrétních reformulací, tak v oblasti vzdělávání a publikační činnosti. PPR začala s vydáváním souhrnných publikací o hlavních živinách – již vyšla sůl a cukr a připravuje se publikace k tukům (které budou doplněny také komplexní publikací věnované správnému stravování) - a byla spuštěna nová webová stránka www.reformulace.cz. Také proběhl odborný seminář k problematice TFA, na kterém se výrobci navzájem informovali o procesu dobrovolného snižování TFA v potravinách. PPR se dále soustředila na vytvoření možnosti pro výrobce upozornit spotřebitele na vylepšení receptury i při nesplnění zákonných limitů pro takovou komunikaci daných nařízením o výživových a zdravotních tvrzeních. Toto nařízení umožňuje výrobcům komunikovat snížení určitých živin až při dosažení limitu snížení 30 %. Taková úprava receptury je však v praxi nerealistická, protože tak razantní snížení by spotřebitel neakceptoval. Proto výrobci spíše přistupují k postupnému snižování množství živin, což však nemohou uvádět ani na obalu výrobku, ani v dalších materiálech (weby, infolinky, propagační letáky, atd.). To samozřejmě výrobce od inovací a reformulací odrazuje. PPR si proto dala za cíl najít způsob, jakým by výrobci mohli legálně spotřebitele upozornit na vylepšené složení výrobku. V rámci čtvrtého ročníku soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní výrobek“ proto byla vytvořena a vyhlášena nová kategorie „Reformulace roku“. Výrobek oceněný v této soutěži pak může používat buď slovní označení „Reformulace roku“ nebo přímo logo Reformulace roku, které umožní upozornit spotřebitele na výrobky s vylepšeným složením.

Tisková zpráva k výroční konferenci PPR zde.