Od roku 2014 vyhlašuje Potravinářská komora ČR „Cenu Potravinářské komory o nejlepší potravinářský inovativní výrobek“ , a to pro všechny potravinářské komodity.
Cílem této aktivity České technologické platformy pro potraviny je podpořit transfer výsledků potravinářského výzkumu a  vývoje do praxe a zavádění inovací s důrazem na kvalitní české potraviny. Potravinářská komora ČR a  Česká technologická platforma pro potraviny dlouhodobě usilují o zvýšení kvality českých potravin a  posílení konkurenceschopnosti tradičních českých potravinářských výrobců. Tato soutěž je plně v souladu s prioritami zvýšení podílu kvalitních českých výrobků na tuzemském trhu a nárůstu vývozu produktů s vysokou přidanou hodnotou. Soutěž probíhá v období březen –červen každého roku, hodnot icí komise zasedá v průběhu července. Hodnoticí komise je složená z  odborníků Potravinářské komory ČR,  Ministerstva zemědělství ČR, Výzkumného ústavu mlékárenského, Výzkumného ústavu potravinářského Praha, Vysoké školy chemicko-technologické v  Praze, Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích a Mendelovy univerzity v Brně. Bodování výrobků je provedeno podle následujícího složení: inovativnost 30  %, výživová hodnota výrobku ve smyslu celkového profi lu potraviny 30  %, senzorické vlastnosti 30 % a celkový dojem hodnotitele 10 %. Jedni z  nejaktivnějších výrobců v oblasti inovací pochází právě z  oblasti pekárenských, cereálních a mlýnských výrobků. Výrobci využívají moderní  technologi e a nebojí se využít nové suroviny a  jejich zpracování. Předpečené pečivo, celožitné výrobky, použi tí zápary z  obilovin, luštěnin a  olejnatých smínek, ovesné a ječné mouky jako zdroje beta-glukanů, bezlepkový ovesný chléb, snižování obsahu soli, obohacování výrobků o ořechy, semínka suroviny s vyšším obsahem antioxidantů, to jsou vše inovace, které určitě vítají jak spotřebitelé, tak odborníci na výživu.

A jaké výrobky byly oceněny letos?

V roce 2019 byly provedeny změny v pravidlech a navrženy následující kategorie:

a) reformulace roku

b)  bezpečnost a kvalita potravin

c)  potraviny pro zvláštní výživu

Hodnocení proběhlo ve dvou skupinách, a to ve skupině výrobců, kteří jsou mikro nebo malým podnikem, nebo výrobců, kteří jsou středním a velkým podnikem , a to pro kategorie Bezpečnost a kvalita potravin a Potraviny pro zvláštní výživu. V kategorii Reformulace roku byly přihlášeny jen střední a  velké podniky, což je dáno značnou náročností procesů při reformulování výrobků. Ve všech kategoriích se pak hodnotila inovativnost výrobku, složení, výživové údaje a senzorické vlastnosti.

 

Konkrétní výsledky zde.

 

Zdroj: deník Právo, 25. července 2020